น่าจะรู้ตั้งแต่ ก่อนเข้าสอบ”สถาปัตย์ ศิลปากร”

น่าจะรู้เสียตั้งแต่ ก่อนเข้าห้องสอบ”สถาปัตย์ ศิลปากร”    อะไรบ้างล่ะ ที่ต้องรู้ ?

test-su.jpg

น้องๆอาจจะพลาดอะไรบางอย่าง    ถ้าไม่รู้ข้อมูลสถิตินี้ก่อนเข้า “ห้องสอบ”

วิธีการสอบคัดเลือก
1.  สมัครสอบ + ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ (สทศ.)  จำนวน 3 รายวิชา
ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1 และฟิสิกส์
2. การยื่นคะแนนวิชาสามัญ ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2559  ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนวิชาสามัญก่อนยืนยันข้อมูล หากพบข้อผิดพลาด ประการใดก็ตาม
จะไม่ได้รับการพิจารณาในกระบวนการสอบคัดเลือก “ตรวจสอบตรงนี้ดีๆนะครับ”
3. สมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดสอบเอง จัดสอบวิชาเฉพาะทางสถาปัตยกรรม วัดความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่
” ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ อังกฤษ  การออกแบบ ทักษะทางศิลปะ
และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง”

IMG_6634-3000.jpg

ข้อสอบวิชาการสุดหิน
1. มีคณิตศาตร์
 ข้อสอบมีทั้งช้อย ทั้งเขียน!!!
ส่วนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 38 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 76 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 8 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 24 คะแนน

เรื่องที่ออกจากสถิติที่ผ่านมา ออกแนวเดิม 80 %

เนื้อหา ม .4  
ตรรกศาสตร์ 1-2 ข้อ
ฟังก์ชั่น  2-4 ข้อ
เมทริกซ์ 2 ข้อ
เวกเตอร์ 2 ข้อ
เนื้อหา ม .5  
ภาคตัดกรวย
– สมการเส้นตรง 2-3 ข้อ
– สมการเส้นโค้ง 2-3 ข้อ
– ปริมาตร 1 ข้อ
– จุด 1-2 ข้อ
เอ็กซ์โพเนนเชียล,
log 2-4ข้อ
ตรีโกณ 3 ข้อ
เนื้อหา ม .6
ลำดับอนุกรม  1-2 ข้อ
ลิมิตและความต่อเนื่อง
ดิฟ,อินทิเกรต 2-3 ข้อ
สถิติ 3 ข้อ
ความน่าจะเป็น 2 ข้อ

2. วิชาฟิสิกส์ ( ออกทุกเรื่อง  555+)
ส่วนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 50 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน

เนื้อหา ม .4  
การเคลื่อนที่แนวตรง,
แรง มวล และการเคลื่อนที่,
แรงเสียดทาน,
สมดุลแรง  ประมาณ 5-7ข้อ
งานและพลังงาน 4-6 ข้อ
โมเมนตัม (มีบางปี)
เนื้อหา ม .5  
ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์,
ความดัน อุณหภูมิของก๊าซ,
ระยะทางเฉลี่ย,ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค 4-6 ข้อ
ไฟฟ้า,กระแส,ความต้านทาน
เนื้อหา ม .6
คลื่น ,
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4- 6 ข้อ

3. ภาษาอังกฤษ 80 ข้อ  (อย่าให้ต่ำกว่า 30%  เป็นใช้ได้)
ส่วนที่ 1 Conversation จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 Vocabulary & Structure จำนวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 Writing จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 Reading Comprehension จำนวน 40 ข้อ

S__2768898.jpg

ทักษะการออกแบบ/ ความถนัดสถาปัตย์

ข้อสอบส่วนที่ 2  ความถนัดสถาปัตย์ /ทักษะการออกแบบ
วิเคราะและจัดหมวดหมู่   by nutdesignstudio  รู้ลึก รู้จริง ความถนัดสถาปัตย์  😉
เอาข้อมูลไปนำเสนอต่อ  อย่าลืม   #nutdesignstudio  #ChillArch  


หมวดที่ 1  Visual Art & Design  เป็นส่วนที่ออกมากที่สุดถึง 45 %
หมวดที่ 2 สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม จัดไป 35%
รวมๆพวกแดด ลม ฝนนั่นแหละ   การวางผังอาคารแบบไหนเหมาะสม ?  ช่องเปิดแบบไหนทำให้ห้องเย็นที่สุด ?   วัสดุแบบไหนกันความร้อนได้ดีที่สุด ประมาณนี้ ?
หมวดที่ 3  ประวัติศาสตร์ศิลปะ  ประวัติศาสตร์สถาป้ตกรรม ทั้งไทยและเทศ  ออกน้อยหน่อย แบบเฉลี่ยๆนะ  แค่ 5 %   แต่บางปีนี่ก็ออกอย่างหนักหน่วงเลย  ทางที่ดีอ่านไปเผื่อๆ จะดีที่สุด  เดี๋ยวทำสรุปมาให้
หมวดที่ 4  แรง คาน สมดุล   15 % ส่วนใหญ่ออกเป็นรูปภาพ ไม่ยาก ใช้เซ้น
su-55-02.jpg

ตัวอย่างข้อสอบ  Visual Art & Design

 

su-55-03.jpg

ตัวอย่างข้อสอบ tropical design

su-55-04.jpg

ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์

su-55-05.jpg

แรง,คาน

 

เตรียมความพร้อม ทั้งส่วนวิชาการ คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ  3 วิชานี้จริงๆแล้วควรเตรียมตั้งแต่ ม.4  อย่างที่เห็น  ข้อสอบออกรวมๆตั้งแต่ ม.4-6  แต่ ๆๆๆ  เราสามารถมาทวนในช่วง ม.5 เทอม 2 ได้   วางแผนการทบทวนดีๆ  ไม่ยาก แน่น!

ส่วนของข้อสอบออกแบบ สถาปัตย์  เน้นทำความเข้าใจเนื้อหารวมๆก่อน ว่าเราต้องเจอกับอะไรแนวไหนบ้าง  แล้วค่อย เจาะลึกข้อสอบสถาปัตย์   ในแต่ละส่วนให้เข้าใจ ชัดเจน  ทำข้อสอบย้อนหลังให้มากที่สุด และอ่านทำความเข้าใจคำอธิบายแต่ละข้อให้ดี   เพราะการเฉลยข้อสอบขึ้นอยู่กับ คนเฉพาะว่า มองมุมไหน    จึงไม่แปลกเลยที่หนังสือแต่ละเล่ม
“เฉลยไม่เหมือนกันสักเล่ม”   555 +  (มึนตึ๊บ)

ยังมีอีกส่วนที่เป็นแนวข้อสอบวาด   ส่วนใหญ่จะออก 3-5 ข้อ  หลักๆจะมี
1 .หมวดความคิดสร้างสรรค์   เป็นพวกข้อสอบหลายๆช่อง  ให้เราออกแบบเป็นของชิ้นเล็กๆ วาดไปช่องได้คะแนนเป็นช่องๆ
2.หมวดทัศนียภาพ/ลายเส้น   ส่วนนี้คะแนนเยอะ  โจทย์เป็นเนื้อเรื่องยาวๆ

“ที่พักของฉันเป็นห้องชุดของเพื่อนชาวท้องถิ่นที่นี่ เขาปลูกบ้าน 4 ชั้นอยู่บนไหล่เขาที่หันหน้าไปสู่เมืองซึ่งตั้งบนที่ราบแม่นํ้าอันคดเคี้ยวและโอบล้อมไปด้วยภูเขา ที่บ้านนี้ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นที่อยู่ของเจ้าของบ้าน ชั้นที่ 3 และ 4 เขาทำเป็นห้องชุดให้เช่า มีห้องใต้หลังคาทำเป็นห้องเช่าก็ได้ ห้องของฉันอยู่ชั้นที่ 4 มีระเบียงหน้าบ้านใช้ชมวิวเมืองเบื้องล่าง โดยมีเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีเป็นฉากหลัง แนวกำแพงธรรมชาตินี้จะเปลี่ยนสีและมิติตามเวลาที่แสงพระอาทิตย์ส่องทาบบางครั้งก็สีสม้ หรือสนี ํ้าตาล บางครั้งก็สีขาวสีเทาปนสีดำธรรมดาๆ ภรรยาของเพื่อนฉันคนนี้เธอปลูกผักสวนครัวที่สนามหน้าบ้านซึ่งมีต้นแอปเป้ลิ พันธุ์พื้นเมืองล้อมรอบอยู่ ประตูรั้วบ้านเป็นประตูเหล็กลูกกรงทาสีดำ เจ้าแบล็กกี้สุนัขสีดำขนฟูตัวใหญ่จะนั่งเฝ้าประตูทักทายคนในบ้าน แต่ก็ทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุกหน้าตาไม่คุ้นเคยอย่างแข็งขัน ไม่นานมานี้มีสุนัขสีนํ้าตาลตัวเล็กตัวหนึ่งเข้ามาพึ่งพิงแบล็กกี้ มันปีนข้ามกำแพงเข้ามาในบ้าน ดูเหมือนแบล็กกี้จะยินดีที่มีเพื่อนร่วมชายคา…. ” ข้อสอบสถาปัตย์ ศิลปากร ปี 2555

3. หมวดออกแบบ ดีไซน์
           S__2768900.jpg

ตัวอย่างให้ออกแบบที่พักอาศัยจากของที่มีมาให้ ตามรูป  แบบนี้ต้อง
ฝึกให้หนัก!  เน้นให้แม่น!    เข้าใจเรื่องสัดส่วนมนุษย์ในการออกแบบ  หลักการออกแบบ  การจัดแปลนพื้นฐาน   ลองไปอ่านเพิ่มเติมที่บทความ เจาะลึกข้อสอบสถาปัตย์  คลิก!!!    ยังมีอีกวิธีทำยังไงให้ได้ใจกรรมการตรวจข้อสอบ  อีกเพียบ !!!

#‎chillarch
ร่วมติดตามมุมมองใหม่ๆได้ที่
#‎chillarch #nutdesignstudio
Instagram – @nutdesignstudio
Facebook – https://www.facebook.com/NutDesignstudio/
Line Official : 51190916

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: